en fr
universul juridic magazin
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin
Revista Română de Jurisprudenţă

Sumar

Numărul 1 debutează cu rubrica Jurisprudență, în care sunt reunite hotărâri judecătorești, unele dintre acestea însoțite de comentarii, ce privesc probleme actuale, controversate sau neobișnuite din practica instanțelor. Acestea sunt ordonate pe secțiuni, în funcție de materia tratată. Dintre acestea, amintim hotărârile însoțite de comentarii:

- Recurs exercitat împotriva unei încheieri prin care se suspendă judecata până la soluţionarea unei sesizări a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept formulate într-o cauză similară. Inadmisibilitate (judecător Răzvan Anghel şi asist. univ. dr. Ioana Veronica Varga)
- Posibilitatea reiterării unei excepţii relative în calea de atac (avocat dr. Dragoş-Mihail Daghie şi avocat Cătălin Munteanu)
- Procedura insolvenţei. Angajarea răspunderii administratorului special al debitorului insolvent. Condiţii şi limite de exercitare (judecător Mihaela Sărăcuţ)
- Denunţarea contractelor în curs de executare în procedura insolvenţei. Condiţii de exercitare (judecător Augusta Maria Chichişan)
- Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul Legii nr. 15/1990. Necesitatea parcurgerii procedurii prevăzute de H.G. nr. 834/1991 (judecător dr. Marian Budă) - Cerere de intervenţie în procedura privind cererea de suspendare a executării unei hotărâri de consiliu local (judecător dr. Andreea Tabacu)
- Ordonanţa preşedinţială în materia contenciosului administrativ (judecător dr. Andreea Tabacu)
- Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe (judecător dr. Lucia Uţă)
- Accident de circulaţie. Vătămare corporală din culpă. Raport de cauzalitate (prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu)

În rubrica Dezbateri RRDJ, autorii tratează probleme întâlnite frecvent în practica instanțelor judecătorești. Astfel, în acest număr veți putea citi următoarele articole:

1. Regimul juridic al antecontractelor încheiate de către debitor în calitate de promitent vânzător anterior deschiderii procedurii de insolvenţă – evoluţia reglementării în Legea nr. 85/2014 (judecător Irinel Axente Andrei)
2. Ajutorul de stat şi procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii din materia ajutorului de stat, în contextul dreptului intern şi a normelor Uniunii Europene (lector univ. dr. Oliviu Puie)
3. Problematica aplicării deficitare a actelor normative recente privind majorarea salariilor angajaţilor din cadrul administraţiei publice locale ce îndeplinesc atribuţii de asistenţă socială (inspector principal Bogdan-Dumitru Moloman, avocat Lazăr-Ciprian Ureche)
4. Eficientizarea procedurii de punere în executare a hotărârilor în materie civilă şi comercială în lumina Regulamentului (UE) 1215/2012 (avocat Cosmin Libotean, avocat Cosmin Şovar)
5. Noţiunea de „conexitate” în reglementarea legală a dreptului de retenţie (avocat drd. Bosneanu Iulia Alexandra)
6. Consideraţii privind taxa judiciară de timbru aferentă acţiunilor vizând daunele morale (judecător dr. Bogdan Cristea)
7. Aspecte privind răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul mediului (avocat drd. Răzvan Lungu)